Vizimalom túra

2012.07.17 13:19

zdroj: https://www.ktrodina.com/

Vážení turistickí priatelia.

V oblasti Malého Dunaja v dávnejších dobách prekvitalo vodné mlynárstvo. Dnes tu máme iba pozostatky kedysi slávneho remesla. Pri obci Jelka a Tomášikovo sa nachádzajú zrekonštruované kolové vodné mlyny takzvaný „Némethov „ a „Maticov. V Dunajskom Klatove stojí vodný mlyn, v ktorom sa mlelo ešte i v roku 1944. Posledným, ktorý máme možnosť navštíviť, je replika plávajúceho vodného mlyn v Kolárove. Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt.

Propozície podujatia.

Účastníci   : Účastníci všetci organizovaní i neorganizovaní cykloturisti, ktorí sa                                                    v stanovenom termíne prihlásia a uhradia poplatky. Do 15 rokov iba                                                          v  sprievode dospelej osoby.

Prihlášky  : Záujemcovia o prepravu batožiny a zabezpečenie ubytovania     

                                               v Kolárove do 21.júna 2012, s úhradou  účastníckeho poplatku 

                                               Inak na mieste  Usporiadateľ zabezpečí  vopred  prihláseným           

                                               prepravu  základnej  batožiny.

Prezentácia a preberanie batožiny : 21.7.2012 od 7,00 do 7,50  pred 

                                               predajňou bicyklov  KELLYS, Hlavná ul .v Dunajskej Strede.

Trasy                  : 21.7. – 100, 66, km; 22.7. - 55 km, popis dostanú účastníci pri   

                                               prezentácii..

Štart                   : 8,00 hodine.

Ubytovanie  : 21.7. ubytovňa pri vodnom mlyne Kolárovo (obmedzený počet,                                                                 vlastné spacie vaky), 4 €, vlastné stany v rámci areálu          vodného mlyna                                                          2 €, 3 miestne izby 20 €.  Úhrada na mieste.

Stravovanie : Individuálne. Večer 21.7.organizátor pripraví guláš, v areáli možnosť                                              zakúpenia občerstvenia.

Účastnícky poplatok: člen KST/KČT, KT RODINA - 3 €, ostatní 4 €.

Iné                  : program večer 21.7. – spoločné posedenie, pivárske súťaže.

 

. Upozornenie!

Účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečie. Každý je povinný jazdiť v zmysle Zákona o premávke na pozemných komunikáciách – „ Jazda na bicykli “. V určitých úsekoch trasy je šotolina, nie je vhodná pre bicykle obuté galuskami.

Podujatie je organizované ako spoločensko cykloturistické, nie ako cyklo pretek!

 

Adresa na zasielanie prihlášok a úhrad:

Klub turistov RODINA,  Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská Streda

Osobné stretnutia možno dohodnúť i cez:  e mail: ktrodina@zoznam,sk

alebo telefón: +421949 763 590